Centrum Progres - Cennik

BADANIE PEDAGOGICZNE / PSYCHOLOGICZNE (testy i pisemna opinia z zaleceniami-dla szkoły i rodziców) 300 zł / 300 zł

KONSULTACJA / TERAPIA PSYCHOLOGICZNA,

Terapia małżeńska / Terapia rodzinna

Wydanie zaświadczenia /opinii pisemnej

160 zł/1h

180 zł / 200 zł /1h

80 zł / 150 zł

KONSULTACJA / DIAGNOZA Logopedyczna I wizyta (45-60 min)

TERAPIA LOGOPEDYCZNA (45 min)

Wydanie zaświadczenia / opinii pisemnej

160 zł

140 zł

80/100 zł

KONSULTACJA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (I wizyta 45- 60 min)

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (45-60 min)

DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (3 wizyty: wywiad, testy, obserwacje kliniczne, pisemna opinia)

KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA (45-60 min)

TERAPIA FIZJOTERAPEUTYCZNA (45 min)

160 zł

140 zł / 160 zł

500 zł

160 zł

140 zł

KONSULTACJA UWAGI SŁUCHOWEJ:

do Metody Tomatisa /

testy CAPD/BASD diagnoza zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego + Audiometria tonalna

pisemna opinia

 

150 zł / 1h

300 zł / 2h

100 zł

TERAPIA UWAGI SŁUCHOWEJ Metodą Tomatisa I / II ETAP 1400 zł / 1400 zł
TERAPIA UWAGI SŁUCHOWEJ Metodą Tomatisa III ETAP 1200 zł

BADANIE EEG we śnie z opisem lekarza (1 godz na przygotowanie i uśpienie dziecka + 1 godz. zapisu badania)

Po tym czasie każde rozpoczęte 30 min dodatkowo płatne

350 zł


60 zł

BADANIE EEG w czuwaniu (20 min) z opisem lekarza

150 zł

NEUROFEEDBACK - PLAY ATTENTION

100 zł / 1h

EEG-BIOFEEDBACK

Test MOXO-komputerowa /internetowa diagnoza ADHD

100 zł

150 zł