Oferta Centrum Progres

Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, neurologopedycznej i terapeutycznej. Z naszej pomocy mogą korzystać dzieci, młodzież i dorośli.

Poradnia zajmuje się:

 • wspomaganiem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
 • diagnozowaniem, opiniowaniem i orzecznictwem,
 • terapią zaburzeń rozwojowych, emocjonalnych, motorycznych,
 • podnoszeniem efektywności nauki,
 • profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

Stosujemy:

 • diagnozę,
 • konsultację,
 • terapię,
 • rehabilitację,
 • psychoterapię,
 • psychoedukację,
 • doradztwo,
 • mediację,
 • profilaktykę.

Zasady przyjmowania

 • Nasze usługi są odpłatne, z wyjątkiem Wczesnego Wspomaganie Rozwoju Dziecka(link)
 • Przyjmujemy po wcześniejszym umówieniu wizyty.

 

Rejestr szkół i placówek oświatowych

 

 

 

uśmiechnięta kobieta

 

Psycholog:

Diagnoza, profilaktyka i terapia zaburzeń rozwoju.

Badanie gotowości szkolnej.

Diagnoza dysleksji i ryzyka dysleksji.

Psychoterapia indywidualna, par, rodzinna i grupowa.

Badanie osobowości(Testy: MMPI-A, MMPI-II, CAT i inne), Testy projekcyjne i neuropsychologiczne.

Diagnostyka psychologiczna, Testy Inteligencji dla dzieci i dorosłych (WAIS-R, WISC-R).

Diagnostyka kliniczna w zaburzeniach psychicznych, neurologicznych i procesach otępiennych.

 

Pedagog:

Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej.

Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej oraz ryzyka dysleksji.

Diagnoza dyskalkulii rozwojowej i trudności w uczeniu się matematyki.

Metoda Dobrego Startu Prof. Marty Bogdanowicz.

Diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat.

Kinezjologia Edukacyjna ,,Brain Gym".

 

Fizjoterapeuta:

Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej.
Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath.
Dziecięcy Masaż SHANTALA.
Terapia Ręki - praca z dzieckiem z głębszą niepełnosprawnością.
Terapia zaburzeń percepcji.
Metoda Weroniki Sherborne w Terapii i Wspomaganiu Rozwoju Dziecka.
Wczesna neurokinezjologia. Terapia metodą odruchowej lokomocji dzieci z uszkodzeniami układu nerwowego.
Kinesio Taping Association.
Kinezjologia Edukacyjna ,,Brain Gym".
Gimnastyka Zmysłów- Kreatywna Kinezjologia.
Terapia zaburzeń orientacji przestrzennej.

 

Neurologopeda:

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka,

Dziecięca neurologopedia kliniczna,
Techniki terapii manualnej wpływające na dynamikę twarzy,
Nazwa drugiej usługi
Integracja odruchów twarzy według metody dr Świetlany Masgutowej,
Nowe sposoby diagnostyki i terapii dzieci z dysleksją i ADHD,
Interdyscyplinarny opis dziecka z dysfunkcjami mózgu,
Terapia Czaszkowo-krzyżowa.

 

Logopeda:

Badanie rozwoju mowy dziecka w stosunku do normy wiekowej.

Profilaktyka i terapia zaburzeń mowy.
Stymulowanie rozwoju mowy, także u dzieci z osłabionym słuchem.
Terapia opóźnionego rozwoju mowy.
Terapia mowy u dzieci z deficytami rozwojowymi.
Diagnoza i Terapia Jąkania, Dyslali i Alali.
Ustawianie i emisja głosu.