Certyfikaty

Autyzm

 

 

Autyzm Vitaimmun Centrum Medyczne
Autyzm 2007 Wrocław PTP
Autyzm 2007 dr Shaw
Autyzm 2009 Poznań
Autyzm 2010 The Handle Institute Warszawa Certfikat
Autyzm 2010 Warszawa
Autyzm 2012 Wrocław DSW Certyfikat
Autyzm 2015 Fundacja Synapsis
Autyzm 2015 cz. 2 Synapsis
Światowy Szczyt Autyzmu 19-20 października 2013
Autyzm listopad 2015
Autyzm 2015 cz. 1 Synapsis
Autyzm 2016 Warszawa
Autyzm 2016 dr Shaw Biomedyczne leczenie Zaburzenia rozwojowe
Autyzm Krosno 2017-10-13
Autyzm 2017 Food Forum
Autyzm Stempowska JiM-podziękowanie Polska na Niebiesko

ADHD

 

 ADHD 2003 CBT Certyfikat Nadpobudliwe Dziecko Warszawa
ADHD 2004 CBT Kurs Doskonalenia zawodowego Warszawa
ADHD 2004 Zaświadczenie Konferencja naukowa Warszawa
Certyfikat 2006 CBT Poznań
Certyfikat 2006 TWK Wrocław
RPDz 2009 Certyfikat Dziecko z ADHD Warszawa
Certyfikat ADHD 2006 CBT Warszawa
Zaświadczenie ADHD 2007 Gdynia

 

CAPD, Logopedia

 

CAPD 2012-05 Kurs wprowadzający Johanse IAS
CAPD 2014 Fundacja Bonum Commune Zaburzenia Słuchu Etap I Wrocław
Certyfikat Logopedia 2015-03 Forum
Certyfikat Logopedia 2015-11 Forum
CAPD 2015 APD Medical Neuroflow certyfikat
CAPD 2015 Fundacja Bonum Commune Zaburzenia Słuchu Etap II Wrocław
CAPD 2016 Katowice Fundacja In Corpore Usłysz w hałasie-Zadbaj o słuch
CAPD 2017 Bonum Commune Zaburzenia Słuchu Warszawa Stempowska
CAPD 2017 Ralph Warnke MediTech Certyfikat
CAPD 2017 Neuroflow ATS Stempowska certyfikat

FASD

Zaświadczenie FAS 2005-11-05 Toruń
Zaświadczenie FAS 2006-09-05 Lędziny Toni Hager
Zaświadczenie FAS 2006-09-08 Lędziny
Zaświadczenie FAS 2010-09-09 Lędziny
Świadectwo ukończenia szkolenia FAS 2010 Wrocław
Zaświadczenie Dziecko z FASD 2011-03-08
Zaświadczenie Dziecko z FASD 2011-05-19 Lędziny
Zaświadczenie FASD 2016-03-16 Lędziny Zaburzenia Rozwojowe
Zaświadczenie 2017-09-11-Lędziny FAS i Przywiązanie

SI, KE

2016 Forum Kongres Stempowska
SI 2006 Warszawa Ontogeneza motoryczna
Kinezjologia Edukacyjna 2001 Świebodzice
SI 2005 PSTIS Warszawa I stopień Stempowska
Certyfikat zaburzenia przetwarzania sensorycznego
SI 2017 03 20 II Ogólnopolski Kongres TP z elementami integracji sensorycznej Stempowska
SI 2016-2017 Forum Certyfikowany Roczny kurs Stempowska
2012 Fundacja Promyk Słońca  Terapia Integracji Sensorycznej II stopień Stempowska
Kinezjologia Edukacyjna 2002 Brain Gym
Kinezjologia Edukacyjna 2002
Kinezjologia Edukacyjna 2003 Warszawa
SI 2010 ASTO Rola-układu przedsionkowego
2015 PSTiS XV-lecie PSTIS Stempowska
SI 2017 PSTiS Konferencja Stempowska
SI 2017 PSTiS Dieta sensoryczna Stempowska
SI-2017 10 INPP szkolenie Stempowska

 

Metoda Tomatisa

Tomatis 2008 XII szkolenie CAPF Warszawa
Tomatis 2010 Luxemburg 1 stopień Solisten
Tomatis 2010 Luxemburg Certyfikat
Tomatis 2011 IFiPS Warszawa
Tomatis 2012 Kraków Language Interation
Tomatis 2012 Kraków TLTS 2 stopień
Tomatis 2014 Konsultant Luxemburg
Tomatis 2014 Warszawa 3 stopień
Tomatis 2015 Warszawa 3 stopień aktualizacja
Tomatis 2016 4-level Stempowska Programowanie
Tomatis 2016 4 level Konsultant Stempowska Certyfikat
Tomatis 2016 Francja Kongres Stempowska

EGG Biofeedback

Dyplom EEG BFB 2003 Warszawa
EEG BFB 2003 dr M. Pakszys PTD Konferencja
EEG BFB 2004 Praga prof Faberdr-Tyl
EEG BFB 2004 Świdnica
Certyfikat EEG BFB-2005 Praga Lubarowie
EEG BFB 2005 Praga Certyfikat
EEG BFB 2009 prof Kropotov dr Tyl
EEG BFB 2010 Thompsonowie-Rzeszów
EEG BFB 2011 Wrocław Tyl Mueller Martynova
EEG BFB 2011 RSA Wrocław
EEG BFB 2013 Wrocław dr Ujma-Czapska
EEG BFB 2014 PP-P nr 3 Kraków Zaświadczenie
EEG BFB 2016 Mózg w Świecie Zmysłów Biomed Stempowska

Neurologia, PTP i inne

Certyfikat  V Forum Neurologii Dziecięcej D. Stempowska
Certyfikat IV Forum Neurologii Dziecięcej D. Stempowska
Certyfikat VII Forum Neurologii Dziecięcej D. Stempowska
Certyfikat Polskie Towarzystwo Psychologiczne 2015 Lubin VIII Seminarium Neuropsychologiczne
Certyfikat 25 Konferencji Sekcji Naukowej PTP Psychiatria i Psychologia

PTD-Dysleksja itp

Dyskalkulia 2008 Diagnoza Wrocław konferencja Stempowska
Dysleksja 2002-XII-01 Świdnica szkolenie u R. Czabaj 25 godzin
Dysleksja 2009 diagnoza PTPiP  Wrocław szkolenie Stempowska
Ortograffiti 2004 Gdynia warsztaty
Ortograffiti 2005 Gdynia Konferencja
Ortograffiti 2005-2006 Świdnica
Ortograffiti 2004 Gdynia Lider
Ortograffiti 2004 Operon D. Stempowska wykonawca konferencji szkoleniowej
Ortograffiti 2008-2009 Gdynia Lider Programu
Ortograffiti 2009-2010 Gdynia Lider Programu
PTD 2002 X Dysleksja Konferencja Stempowska
PTD 2003 dr M. Pakszys EEG Biofeedback
PTD 2003 V Dysleksja Neuropsychologiczne koncepcje EEG Biofeedback Stempowska
PTD 2004 Dysleksja Od badań mózgu Konferencja Stempowska
PTD 2008 Szczecin Podziękowanie za wykład Stempowskiej Danucie
PTD 2009 UG Gdańsk Konferencja Dysleksja w wieku dorosłym Stempowska
PTD 2011 Dysleksja 2 lat pomagamy Stempowska
PTD 2011 Tytuł członka honorowego dla Danuty Stempowskiej
PTD 2013 Dysleksja i dyskalkulia Stempowska Uniwersytet Gdański