Kadra Centrum Progres

Dyrektor poradni

Danuta Stempowska

 • Pedagog, Psychoterapeuta Dzieci i Młodzieży
 • Neuroterapeuta (EEG-Biofeedback, Neurofeedback : Play Attention , RSA-Biofeedback)
 • Terapeuta Metod: Integracji Sensorycznej, treningów słuchowych metodą Tomatisa®, Johansena® Warnkego® oraz Fast ForWord®
 • Przewodnicząca 49 Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Świdnicy(od 2002r.) oraz Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Honorowy Członek PTD
 • Przewodnicząca 2 Oddziału Polskiego Towarzystwa ADHD w Świdnicy (od 2005r.)
 • Członek Nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (od 2003r.)
 • Regionalny Lider Programu Edukacyjno- Terapeutycznego "Ortograffiti" (od 2003r.)
 • Członek-założyciel Sekcji Nauczycieli Terapeutów

 

danuta stepowska

 


 

Urszula Rakoczy

Sekretariat poradni jest pod jej opieką

Urszula Rakoczy


 

Bogumiła Chlastawa

pracownik administracyjny


 

mgr Monika Pieniążek

Nauczyciel kontraktowy

Dyplom:

 • Pedagog specjalny (licencjat) - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Pedagog (magister) - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką
 • Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w trakcie realizacji)
 • Integracja Sensoryczna (podyplomowe – Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku).

Szkolenia/Treningi/Warsztaty:

 • Integracja Sensoryczna wg. Ayres - Mgr Elisabeth Soechting, Soyer oraz Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, Beata Ignaczewska, Centrum Terapii Behawioralnej
 • Trening umiejętności społecznych dzieci ze spektrum autyzmu, SOTIS
 • Diagnoza osób z niepełnosprawnością w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R Schoplera, Beata Ignaczewska, Centrum Terapii Behawioralnej
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, cz. I i cz. II, Fundacja SYNAPSIS
 • Diagnoza i terapia dysleksji- Renata Czabaj
 • Diagnoza FAS, Małgorzata Klecka, Fundacja Fastryga
 • Opóźniony rozwój mowy- diagnoza i terapia
 • Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR
 • EEG biofeedback, BIOMED, -RSA- biofeedback
 • Metoda Warnkego, BIOMED
 • Język migowy I stopień
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • „Po pierwsze nie szkodzić” - Fundacja Fosa
 • „Ochrona danych osobowych”

 

monika slupek


 

mgr Katarzyna Dera

Studia:

 • Studia Psychologiczne-2003-UAM Poznań
 • Studium Przygotowania Pedagogicznego 2003 UAM Poznań
 • Studia Podyplomowe w zakresie tyflopedagogiki
 • Studium Pomocy Psychologicznej  2005 PTP

Kursy/Szkolenia:

 • Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin; 2005 WTTS;
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2005- Centrum Szkoleń i Psychoedukacji IPIZ PTP;
 • Szkolenie „Neuropsychologiczna diagnoza i terapia”
 • Szkolenie z zakresu pracy terapeutycznej z młodzieżą uzależniona od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzinami

 


 

mgr Anna Gryganiec

 • Pedagog – Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza 2002 Uniwersytet Opolski
 • Studia Podyplomowe 2005 PWSZ Kształcenie Integracyjne
 • Studia Podyplomowe w zakresie surdopedagogiki

 


 

Magdalena Patyk

Studia:

 • Logopeda, specjalizacja: surdologopedia,
 • Pedagog specjalny, oligofrenopedagog

Dodatkowe kursy, szkolenia:

 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych w przebiegu pasażu pokarmowego oraz rozwoju komunikacyjnego
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) cz 1 i cz.2
 • Rozwijanie komunikacji u osób z zaburzeniami rozwojowymi
 • Szkolenie Picture Exchange Communication System – Poziom I
 • Dzieci z zaburzeniami słuchu- podróż do integracji społecznej:
  - Wspieranie rozwoju dzieci z zaburzeniami słuchu (1,2,3,r.ż.)
  - Wspieranie rozwoju dzieci z zaburzeniami słuchu (4,5,6,r.ż.)
  - Indywidualny Trening Słuchowy
 • Zabawa inspirująca rozwój cz.1
 • Makaton - poziom podstawowy
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem- Profil Psychoedukacyjny PEP-R
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu – strategie leczenia wg Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
 • W krainie muzyki- zabawy kształtujące zdolności muzyczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców
 • Rozwój motoryczny i rola ręki w nauce mówienia- wpływ integracji sensomotorycznej na rozwój psychomotoryczny dzieci z zespołem Downa
 • Mowa i ruch- wspomaganie komunikacji językowej dzieci z zespołem Downa
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych według metody dr Swietłany Masgutowej
 • Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w rehabilitacji małego dziecka z zaburzeniami komunikacji - I etap
 • Muzykoterapia z elementami tańców integracyjnych
 • Metody stymulacyjne w diagnozie i terapii dzieci autystycznych
 • Praca metodami aktywnymi w wychowaniu przedszkolnym
 • Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka- kurs doskonalący
 • Uczymy się bawiąc na wycieczce i zielonej szkole
 • W trzy dni dookoła świata - pedagogika zabawy

 

magdalena patyk


 

Violetta Edyta Siwak

Logopeda, specjalista terapii pedagogicznej, terapia psychomotoryczna wg. modelu belgijskiego Procus i Block, nauczyciel.


 

mgr Adrianna Bernasińska

Logopeda, neurologopeda ,magister pedagogiki w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.


 

Lucyna Bielicka

 • Logopeda, neurologopeda

Wykształcenie i szkolenia:

Mgr filologii polskiej - Uniwersytet Gdański 1991

Logopedia (Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji - Wrocław 2005)

Neurologopedia (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Warszawa 2010)

 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym,Gdańsk-Poznań,2005
 • AAC-wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji, szkolenie – Centrum Kształcenia Praktycznego, Warszawa 2009

Historia pracy:

 • 1982-1998 - SP Nr 2 w Gdańsku
 • 1988-2002 - Liceum Morskie w Gdańsku
 • 2002-2004 - Zespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku

Logopeda/neurologopeda:

 • Specjalistyczna Spółdzielnia Lekarska w Gdańsku
 • Centrum Medyczne ZASPA w Gdańsku - kontrakt NFZ
 • Centrum Szeliga-Poradnia Logopedyczna - kontrakt NFZ
 • Specjalistyczny Szpital w Wejherowie o/neurologiczny – kontrakt NFZ
 • Centrum Medyczne SALUS – Nowa Ruda
 • PERSONA Centrum Pomocy Psychiatryczno-Psychologicznej, Wałbrzych
 • NZOZ Głuszyca,
 • Sanatoryjne Centrum Terapii Neurologicznej – Polanica Zdrój
 • SCM-Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży – Polanica Zdrój
 • Assumedica-Ośrodek Rehabilitacji Neurologicznej – Jugów.

 


 

Magdalena Jankowska

 • Pedagogika Specjalna -2013-studia licencjackie - Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Pedagogika 2015 studia magisterskie - Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

 

Magdalena Półtorak

 


 

mgr Izabela Gelleta

Specjalista rehabilitacji ruchowej I stopni 0, terapeuta metod NDT-Bobath, PNF, SI, INPP, pedagog – nauczyciel dyplomowany oraz wykładowca akademicki,  posiadający ponad 20-letnią praktykę i doświadczenie w pracy terapeutycznej z niemowlętami, dziećmi oraz młodzieżą, autor wielu publikacji o tematyce rozwojowej dziecka.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

 • pierwszy stopień specjalizacji w zakresie rehabilitacji ruchowej (1999 r.)
 • kurs podstawowy metody NDT-Bobath (1999 r.)
 • kurs podstawowy metody PNF (2001 r.)
 • kurs doskonalący metody PNF (w skoliozach 2005 r., neuromobilizacje 2006 r.)
 • kurs podstawowy i rozwijający metody Integracji Sensorycznej SI (1999, 2000 r.)
 • kursy i szkolenia odbywane w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie patomechaniki narządu ruchu, usprawniania skolioz, neurologii dziecięcej, terapii metodą integracji sensorycznej, zaburzeń rozwojowych u dzieci, autyzmu, chorób układu krążenia i inne (1996-2016 r.)
 • uprawnienia do wykonywania zabiegów z zakresu fizykoterapii i masażu (1995 r.)
 • studium przygotowania pedagogicznego (1995 r.)
 • stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego (2008 r.)
 • Studia Podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie Placówkami Oświatowymi (2006 r.)

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

 • Przedszkole Integracyjne nr 38 w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, tel. 620-29-31, dyplomowany nauczyciel – rehabilitant; 09.2003 r. – 08.2013 r.
 • Poradnia Rehabilitacji i Fizjoterapii dla Dzieci i Młodzieży, SPZZLO Warszawa-Żoliborz ul. Szajnochy 8, tel.832-22-59, asystent-fizjoterapeuta; 09.1995 r. – 05.2005 r. oraz 08.2008 r. – 04.2016 r.
 • Warszawski Szpital dla Dzieci, Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej, ul. Kopernika 43, tel. 826-80-21, asystent-mgr rehabilitacji ruchowej; 01.2007 r. – 06.2008 r.
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, Wydział Rehabilitacji, Katedra Rehabilitacji, Zakład Rehabilitacji w Schorzeniach Wewnętrznych, asystent mianowany; 09.1995 r. – 09.2004 r.
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, wykładowca na: Podyplomowym Studium Fizjoprofilaktyki i Korektywy, Podyplomowym Studium Nowoczesnych Metod Fizjoterapii, Podyplomowym Studium Kształcenia Zintegrowanego z Elementami Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi, Podyplomowym Studium Wczesnej Interwencji; 2001 r. – 2008 r.
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej, wykładowca na: Podyplomowym Studium Wczesnej Interwencji oraz na studiach dziennych i zaocznych WWR; od 2007 r. i nadal
 • Niepubliczne przedszkola w Warszawie („Mruczankowe Przedszkole”, „Baby Room Preschool”) – prowadzenie zajęć psychomotorycznych i terapeutycznych dla dzieci; 09.2012 r. – 06.2016 r.

PUBLIKACJE:

 • Gelleta-Mac I. „Zestaw ćwiczeń korekcyjnych w parach” w „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 1995r, nr 4, Biblioteczka Monograficzna „Zdrowe plecy – lepsze życie”.
 • Gelleta-Mac I. „Konspekt ćwiczeń korekcyjnych oparty na zabawach i grach ruchowych” w „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 1995r, nr 4, Biblioteczka Monograficzna „Zdrowe plecy – lepsze życie”
 • Gelleta-Mac I., Cytowicz-Karpiłowska W. „Trening obwodowy na zajęciach korekcyjnych” w „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 1995r, nr 4, Biblioteczka Monograficzna „Zdrowe plecy – lepsze życie”
 • Gelleta-Mac I. „Diagnostyka czynnościowa miednicy w korekcji wad postawy” w „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 1998r, nr 4, Biblioteczka Monograficzna „Diagnostyka podstawą właściwego postępowania nie tylko korekcyjnego”
 • Gelleta-Mac I. „Wybrane zagadnienia z korekcji wad postawy” w „Wychowanie Fizyczne w Kształceniu Zintegrowanym” Sulisz S. (red.) Warszawa WSiP 2000r.
 • Gelleta-Mac I. „Korekcja wad postawy w warunkach szkolnych” w „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2001r, nr 2.
  Borkowska M., Gelleta-Mac I. „Wady postawy i stóp u dzieci”, PZWL Warszawa 2004r.
 • Gelleta-Mac I. „Wspomaganie rozwoju dziecka”, cykl artykułów w „Wychowanie w Przedszkolu” 2007-2009r.
 • Gelleta I. w „Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka” (red. Piotrowicz R.) – „O rozwoju psychoruchowym małego dziecka” Warszawa 2015 r.
 • Gelleta I. – artykuły o rozwoju psychoruchowym dziecka – Fundacja „Wsparcie na starcie” – Warszawa 2016 r.

https://gelmareh.pl/kwalifikacje-zawodowe/  do wglądu zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje oraz okładki niektórych publikacji.

INNE:

 • Współzałożyciel Fundacji „Wsparcie na Starcie”

mgr Izabela Gelleta


 

Sebastian Osiurak

 • PEDAGOG
 • OLIGOFRENOPEDAGOG
 • FIZJOTERAPEUTA
 • TERAPEUTA SI

WYKSZTAŁCENIE:

 • Pedagogika z Doradztwem Interpersonalnym i Zawodowym
 • Oligofrenopedagogika
 • Fizjoterapia
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie

Kursy/Warsztaty:

 • Integracja sensoryczna I stopień
 • Integracja sensoryczna II stopień
 • Metoda W. Sherborne I stopień
 • Asystent osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Trener aktywności.

Dyplomy ukończenia warsztatów:

 • Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej(dla terapeutów SI)
 • Terapie Bańkami Ogniowymi.

 


 

Sebastian Osiurak