Treningi słuchowe

Metoda Tomatisa

Treningu Słuchowego Tomatisa może skorzystać każdy, kto chce polepszyć swoje możliwości i udoskonalić dotychczasowe funkcjonowanie. Efekty są szybko dostrzegalne.

 Czytaj więcej

 

Metoda Warnkego 

Pomaga w rozpoznaniu - i nauczenia się - wewnętrznej struktury słowa (metody podziału słowa na głoski i przypisania im liter), a co za tym idzie w czytaniu i pisaniu.

Czytaj więcej

 

Metoda Johansena

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.

Czytaj więcej