Metoda Tomatisa

Metoda Tomatisa jest to technika dźwiękowej stymulacji sensorycznej. Aby ucho mogło funkcjonować w pełnym zakresie, konieczne jest jego wyćwiczenie. Trening polega na słuchaniu dźwięków o określonej częstotliwości poprzez urządzenie zwane „Elektronicznym Uchem”, które jest modelem idealnego ucha ludzkiego.

Podczas sesji dźwięk jest przekazywany przez przewodnictwo powietrzne, przechodząc przez kanał uszny, a także przez przewodnictwo kostne dzięki wibratorowi umieszczonemu na górniej części słuchawek. Muzyka, którą słuchamy na treningach została wcześniej obrobiona laboratoryjnie w celu wywołania Efektu Tomatisa . Pozwala to na pobudzenie ucha wewnętrznego na płaszczyźnie słuchowej i motorycznej. Celem Efektu Tomatisa jest to, aby „zaskoczyć” ucho, a tym samym spowodować reakcję napinania i rozluźniania mięśni (strzemiączkowego i młoteczkowego).

Obszary zastosowania

 • problemy z nauką
 • kłopoty z koncentracją uwagi
 • zakłócenia językowe
 • zaburzenia afektywne i emocjonalne
 • trudności w porozumiewaniu się
 • problemy psychomotoryczne
 • całościowe zaburzenia rozwoju
 • rozwój osobisty i dobre samopoczucie
 • poprawa jakości głosu i muzykalności
 • przygotowanie do porodu
 • przyswajanie języków obcych

 

Prof. Alfred Tomatis

Prof. TomatisProf. Alfred Tomatis - francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra (1920-2001). Był wychowywany w środowisku, w którym bardzo ważną rolę odgrywała muzyka. Studiował medycynę na Uniwersytecie Paryskim. Jego specjalizacja to otolaryngologia i audiologia. 

Prowadził wiele badań, co doprowadziło do powstania rewolucyjnej metody zwanej- Metodą Tomatisa. Stworzył również technologię- Elektroniczne Ucho. W 1951r. za swoje osiągnięcia dostał tytuł „Rycerza Zdrowia Publicznego Francji”. Nagrodzono go również złotym medalem za badania naukowe. Napisał czternaście książek oraz wiele artykułów.Trening słuchowy, którego prof. jest twórcą, jako metoda terapeutyczna cieszy się uznaniem wielu specjalistów w dziedzinie medycyny, psychologii, pedagogiki i terapii zajęciowej.

 

Prawa Tomatisa:

 1. Głos zawiera tylko to, co słyszy ucho;
 2. Jeżeli uszkodzonemu uchu ponownie umożliwi się prawidłowe słyszenie, wówczas jakoś głosu ulega natychmiastowej i nieświadomej poprawie;
 3. Odpowiednia stymulacja słuchowa spowoduje trwałą poprawę artykulacji.

 

Elektroniczne ucho

W celu stymulacji funkcji słuchowej Alfred Tomatis skonstruował aparat zwany „Elektronicznym uchem”.

Podczas treningu słuchowego dźwięki przetwarzane są przez ww. urządzenie. Jest to model idealnego ucha ludzkiego, który pomaga "wyćwiczyć" ucho w taki sposób, aby mogło prawidłowo pracować. Ćwiczenia stymulują centralny system nerwowy, a szczególnie korę mózgową, odpowiedzialną za procesy myślenia.

Treningi odbywaj się dzięki dźwiękom o określonej, wysokiej częstotliwości. Wszystkie dźwięki są odpowiednio filtrowane w zależności od indywidualnych wymogów i potrzeb. Mogą one zarówno stymulować funkcje organizmu, jak i pomóc w relaksacji osobie słuchającej.

Słuchanie a słyszenie:

Według A. Tomatisa, najistotniejszą funkcją ucha nie jest słyszenie a słuchanie. Słyszenie jest procesem biernym, a słuchanie aktywnym.

Słuchanie wymaga świadomości, zaangażowania i woli. Oznacza to, że „słuch absolutny" nie daje nam umiejętności prawidłowego i dobrego słuchania.

Wiele dzieci dobrze słyszących często ma problemy z uwagą i koncentracją – wiemy, że kłopoty te wynikają z zaburzeń uwagi słuchowej. Trudności ze słuchaniem powodują u tych dzieci na przykład kłopoty z koncentracją, czytaniem, pisaniem i emocjami. Mamy możliwość wyćwiczyć sprawne filtrowanie wiadomości, które umożliwi koncentrację bez uczucia natłoku wiadomości. Tak przefiltrowany materiał może ulec przetworzeniu, posegregowaniu w znaczące jednostki.

Jeśli proces ten jest zaburzony pojawia się problem ze słuchaniemtrudności z nauką, komunikatywnością oraz zaburzenia zachowań społecznych. Usprawnienie uwagi słuchowej znacznie przyczynia się do zwiększonej wydajności recepcyjnej mózgu i lepszej percepcji bodźców zewnętrznych.

Obszary zastosowania:

Z Treningu Słuchowego Tomatisa może skorzystać każdy, kto chce polepszyć swoje możliwości i udoskonalić dotychczasowe funkcjonowanie. Efekty są szybko dostrzegalne, co potwierdzają badania kontrolne. Metodę tą stosuję się u dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W szczególności jeśli występują któreś z podanych objawów:

Główne objawy zaburzeń uwagi słuchowej:

 • nadwrażliwość na dźwięki,
 • zaburzenia koncentracji uwagi,
 • konieczności powtarzania poleceń,
 • trudności z czytaniem i pisaniem,
 • błędna interpretacja pytań,
 • niewyraźne pismo,
 • niemuzykalność,
 • mylenie strony lewej z prawą,
 • monotonny głos,
 • ubogie słownictwo,
 • niewyraźne pismo,
 • męczliwość lub nadaktywność,
 • tendencje depresyjne,
 • brak wiary w siebie,
 • drażliwość,
 • nieśmiałość,
 • nadwrażliwość emocjonalna,
 • wycofywanie się.

 

Dzieci:

 • trudności szkolne
 • zaburzenia koncentracji
 • dysleksja
 • zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy)
 • zaburzenia głosu (np. chrypki dziecięce będące rezultatem nadużywania głosu przez dziecko)
 • słaba przyswajalność języków.

 

Dorośli:

 • słaba pamięć,
 • zaburzenia mowy,
 • zaburzenia głosu spowodowane niewłaściwym używaniem głosu,
 • stres,
 • depresja, nerwica, bezsenność.

 

Kobiety w ciąży:

 • krótszy poród,
 • zmniejszenie ilości problemów około porodowych,
 • lepsze samopoczucie,
 • lepsza kondycja psychiczna młodych mam przy opiece nad noworodkiem,
 • spokojniej śpiące noworodki,
 • relaks,
 • odprężenie.

 

Autyzm:

 • ponowne wywołanie komunikacji,
 • świadomość otoczenia,
 • zanikanie zachowań nawykowych(klaskanie, zgrzytanie zębami itp.)
 • znaczne załagodzenie nadwrażliwości,
 • lepsza koordynacja, równowaga i napięcie mięśniowe

Korzyści odnotowane przy zastosowaniu metody Tomatisa dotyczą również „zysków psychologicznych”- wzrostu pewności siebie, motywacji, lepszego samopoczucia, poziomu energii i jasności umysłu. Dodatkowo trening uwagi słuchowej pomaga przy przyswajaniu języków obcych zarówno u dzieci jak u dorosłych.

 

Przebieg Treningu Słuchowego

 • Wywiad wstępny.
 • Analiza dostarczonych dokumentów.
 • Badanie dziecka w zakresie uwagi i lateralizacji słuchowej na urządzeniu zwanym audiometr.
 • TRS(Test Rozdzielnousznego słyszenia) z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.
 • W razie potrzeby inne metody diagnostyczne.
 • Pierwszy etap trwa 13 dni po 2 godziny dziennie.
 • rzerwa 3-8 tygodni, badanie kontrolne.
 • Drugi i trzeci etap trwa 13 dni po 2 godziny dziennie (ostatni dzień 1 godzina). W tym 30min. aktywnej pracy z mikrofonem.
 • Kolejne etapy 8-dniowe realizowane są po 6 miesiącach przerwy.

W zależności od rodzaju i nasilenia problemów możliwa jest inna wersja przebiegu treningu:

 • I.Etap- 15 dni (Faza bierna, słuchanie),
 • Przerwa 3-8 tygodni, badanie kontrolne,
 • II.Etap- 15 dni (Faza aktywna, 1,5h. słuchania, 30 min. pracy z mikrofonem),
 • Przerwa, badanie kontrolne,
 • Możliwe kolejne etapy- w zależności od przebiegu procesu zmian w mózgu.

 

Dzięki metodzie Tomatisa

 

 

Podróż do wnętrza ucha.
Odkryj Efekt Tomatisa!

 

Metoda Tomatisa - Warszawa - Międzylesie