Działalność Centrum Progres

Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

12 czerwca 2002r. powołano w Świdnicy Niepubliczną Poradnię Specjalistyczną Psychologiczno-Pedagogiczną.

W czerwcu 2002 roku na mocy uchwały Zarządu Głównego PTD w Gdańsku powołano 49 Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Świdnicy.

W marcu 2003 r. jako pierwsza poradnia oświatowa wprowadziliśmy badania EEG jako jeden z elementów diagnozy dysleksji oraz wdrożyliśmy komputerowe treningi mózgu-EEG-Biofeedback. Konferencja z 2004 r."ADHD-terror zmysłów", zainteresowała mnie zaburzeniami i terapią Integracji Sensorycznej (SI). Tam też wzięłam udział w szkoleniu na terapeutę Integracji Sensorycznej. W roku 2010 wyposażyłam salę i zaczęliśmy stosować terapię SI.

W 2008r. wprowadziliśmy kolejne metody terapii: treningi słuchowe metodą prof.A.Tomatisa oraz Fast ForWord. W 2012.r. Metodę Johansena, a Metoda Warnkego jest w trakcie przygotowań.

W czerwcu 2012 r. odbył się jubileusz 10-lecia poradni oraz 49 Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Świdnicy.

W 2012 r. otrzymałam zgodę Starostwa Powiatowego w Świdnicy na wprowadzenie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w naszej poradni.

Wprowadzenie każdej z metod jest poparte przez liczne szkolenia.