Metoda Johansena - INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU

Metoda Johansena jest podobna do metody Tomatisa, a w wielu miejscach korzysta z osiągnięć i założeń francuskiego lekarza. Różni się jednak sposobem realizacji samego procesu terapii. Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu Została stworzona przez dr Kjelda Johansena - duńskiego nauczyciela i psychologa, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją. Przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.

 

Metodę Johansena wyróżnia:

 • indywidualny program,

 • realizacja w domu,

 • nie jest wymagany specjalistyczny sprzęt

Obszary zastosowania:

 • problemy szkolne,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • zaburzona koncentracja uwagi,
 • zaburzenia uwagi i percepcji słuchowej,
 • trudności w rozumieniu i zapamiętywaniu,
 • nadwrażliwość na dźwięki,
 • porażenie mózgowe,
 • autyzm,
 • zespołem Downa i inne wady genetyczne.

 

Szczególne wskazania:

Zaburzenia przetwarzania słuchowego

 • różnicowanie dźwięków,
 • rozpoznawaniem dźwięków,
 • lokalizacją źródła dźwięku,
 • umiejętnością rozumienia mowy,
 • rozumieniem mowy w hałasie,
 • analizą sygnału dźwiękowego.

Zalety metody

 • dostępna dla osób mieszkających daleko od placówki, ponieważ realizowana jest do domu,
 • odbywa się w domowej atmosferze, co jest bardzo istotne dla wielu dzieci np. z autyzmem,
 • w trakcje stymulacji Johansena IAS dziecko może korzystać z innych form terapii.

 

Korzyści:

Po treningu występuje poprawa w:

 • przetwarzaniu słuchowym,
 • utrzymywaniu uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • czytaniu,
 • komunikacji,
 • artykulacji,
 • rozumieniu mowy,
 • samoocenie,
 • harmonizacji napięcia mięśniowego.

Poprawa w językach obcych:

 • lepszy akcent,
 • poprawa rozumienia języka,
 • płynność wypowiedzi ustnych,
 • krótszy czas przyswajania wiedzy.

Zasady stosowania:

 • 10 minut codziennie,
 • stały czas słuchania,
 • ciche i spokojne miejsce,
 • w czasie treningu nie jemy, nie czytamy, nie oglądamy telewizji, nie rozmawiamy i nie gramy na komputerze,
 • podczas trwania treningu nie słuchamy innej muzyki,
 • słuchamy będąc spokojnym,
 • przy problemach z utrzymaniem uwagi może pomóc: wykonywanie prac plastycznych, układanie klocków, puzzli itp1

Przygotowanie do rozpoczęcia metody:

 1. Badanie uwagi słuchowej na audiometrze.
 2. Wysyłanie diagnozy do ośrodka terapii Johansena (Niemcy).
 3. Przygotowanie indywidualnego programu w postaci płyt CD.

Prosimy o wypełnienie KWESTIONARIUSZA dostępnego w plikach do pobrania w celu weryfikacji problemów dziecka. Pomoże to stwierdzić potrzebę skorzystania z metody Johansena.