GSR Biofeedback

GSR Biofedback mierzy elektryczne przewodzenie skóry, które zmienia się w zależności od ogólnego pobudzenia układu nerwowego. Elektrody zakłada się na opuszkach palców. Biofeedback GSR najlepiej wykrywa zależności między stanem somatycznym i psychicznym człowieka, dlatego wykorzystywany jest w wykrywaczach kłamstw. Wykres GSR ma największy zasięg i jest najbardziej czułym pomiarem ze wszystkich typów biofeedbacku.

GSR Biofeedback - zasada działania:

Biofeedback typu GSR mierzy reakcję skórno-galwaniczną. Reakcja ta polega na zmianie oporności elektrycznej skóry pod wpływem stresu. Gdy się stresujemy poci nam się skóra, co nawet w najmniejszym stopniu wykrywają elektrody umieszczone na palcach. Naszym zadaniem jest wykonywanie różnorodnych ćwiczeń. Dzięki takim treningom uczymy się kontrolować emocje, a w szczególności stres. Stosowana jest również w medycynie do monitorowania przebiegu hipno- i psychoterapii, leczenia nadciśnienia, dychawicy oskrzelowej, nadmiernego pocenia się.

Korzyści ze stosowania GSR:

1. Kiedy choć raz osiągnie się stan relaksacji, można uzyskać cenną zdolność, która może być wykorzystywana w codziennym życiu. Twoje zwiększone uwrażliwienie na własne myśli i ciało, pozwoli wyostrzyć świadomość reakcji na sytuacje stresowe, umożliwiając utrzymanie spokoju, nawet bez urządzenia.

2. Głęboka relaksacja pozwala na utrzymanie lepszego zdrowia. Kiedy twoje ciało jest uwalniane od stresu, możesz odczuć przypływ energii.

3. Polepszenie pracy mózgu.