Terapia dla dzieci z ADHD

 ADHD musi być potraktowane poważnie. Rodzice psychologowie i pediatrzy powinni dołożyć wszelkich starań, aby pomóc takiemu dziecku wejść w dorosłość z najlepszymi kwalifikacjami: poczuciem własnej wartości, dobrą edukacją i odpowiednimi umiejętnościami życiowymi.

Jeśli dziecko z ADHD zostanie odpowiednio wcześnie poddane intensywnej terapii, istnieje duża szansa na jego normalne dzieciństwo i lepszą przyszłość.

  • Na zespół nadpobudliwości psychoruchowej składają się zaburzenia koncentracji uwagi, nadmierna impulsywność i nadmierna ruchliwość.

  • Dla większości osób z ADHD życie to ciągłe zmagania, problemy, frustracje i cierpienia. Bezwiednie rodzą się ciągle nowe trudności. A ponadto, jeśli rodzice także są dotknięci tą chorobą, problemy ulegają zwielokrotnieniu.

  • Wszystkie problemy i nieporozumienia powodują, że wraz z dorastaniem dziecka czy nastolatka narasta w nim uczucie ciągłej, niesprawiedliwej nagany ze strony otoczenia. Dochodzi do wrażenia, że niczego nie potrafi zrobić poprawnie, że jest inne i że nikt go nie akceptuje. Często idą za tym bardzo poważne konsekwencje.

Zadaj sobie dodatkowe pytania zanim uznasz, że problem dotyczy Twojego dziecka:

  • Czy nieodpowiednie zachowanie zdarza się nagminnie, czy występuje tylko w specyficznych sytuacjach?

  • Czy fakt, że Twoje dziecko jest zbyt ruchliwe dostrzegają również inni?

  • Czy Twoje dziecko ma problemy z koncentracją? Czy są sytuacje, przedmioty, które szczególnie przyciągają jego uwagę i angażują na dłużej?

  • Czy problemy pojawiły się dawno czy dopiero teraz?

  • Czy Twoje dziecko, pomimo tego, że skończyło dwa lata nie radzi sobie z opanowaniem ataków złości?

Nie pozwól, aby Twoje dziecko przechodziło przez życie w ciągłej męczarni i wciąż zmagało się z wielkimi problemami. Daj mu szansę na lepsze życie! Zapraszamy na konsultację!

 

ADHD ADD Problemy z koncentracją i nauką

  

ADHD and the Brain (ENG)