Terapia dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera

 Metoda Tomatisa, która bardzo pozytywnie wpływa na funkcjonowanie osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera. Najważniejszym celem terapii jest rozwój lub ponowne wywołanie komunikacji, która została zaburzona lub utracona.

Integracja Sensoryczna, która poprawia:

  • Sprawność w zakresie dużej i małej motoryki

  • Uwagę i koncentrację

  • Zdolności wzrokowe i słuchowe

  • Samoświadomość i samoocenę

  • Funkcjonowanie emocjonalne.

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami.

 

Autyzm. "A jak autyzm".
Wersja z lektorem polskim

  

Dotknięci autyzmem - reportaż
o Fundacji Nowa Nadzieja (2009 r.)