Terapia dysleksji rozwojowej

Najczęściej stosuje się termin "dysleksja rozwojowa" dla określenia syndromu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania.

  • DYSLEKSJA - specyficzne trudności w czytaniu;

  • DYSORTOGRAFIA - specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne);

  • DYSGRAFIA - niski poziom graficzny pisma.

Jeśli przyczyną problemów u Ciebie lub u Twojego dziecka jest DYSLEKSJAjesteśmy w stanie Ci pomóc.

Mamy do zaoferowania terapie, które w znacznym stopniu pozwolą zmniejszyć problemy z: koncentracją, pamięcią, uwagą, ortografią, emocjami, nauką języków obcych, koordynacją psychoruchową itp. A wśród nich:

  • Metoda Tomatisa;

  • Integracja Sensoryczna;

  • EEG-Biofeedback, RSA-Biofeedback, GSR-Biofeedback;

  • Metoda Warnkego;

  • Metoda Johansena;

  • Ortograffiti, Ortograffiti z Bratkiem.

Podejrzewasz dysleksję u swojego dziecka? Skontaktuj się z nami. Wczesne rozpoznanie jest niezwykle istotne. Nie zwlekaj.

 

Dysleksja, czytanie - cz. 1


  

Dysleksja, czytanie - cz. 2


  

Dysleksja, dysgrafia - trzeba działać!

 

 

eduSensus Dysleksja