Płodowy Zespół Alkoholowy

Jeśli Twoje dziecko:

 1. jest dzieckiem adoptowanym,

 2. wychowuje się w rodzinie zastępczej,

 3. mogło być narażone na alkohol podczas ciąży.

Przyjrzyj się czy nie występują u niego następujące objawy:

 • małogłowie,

 • niska masa urodzeniowa,

 • opóźnienie rozwoju,

 • wady wrodzone,

 • charakterystyczne rysy twarzy,

 • epilepsja,

 • kłopoty z koordynacją ruchów,

 • brak ciekawości i wyobraźni,

 • trudności z nauką,

 • słabo rozwinięta mowa,

 • trudności w rozwiązywaniu problemów,

 • zaburzenia zachowania (nadpobudliwość, kłopoty w kontaktach społecznych, impulsywność, upór, zaburzenia lękowe).

Z pełnoobjawowym FAS mamy do czynienia wtedy, gdy zostaną spełnione następujące kryteria:

 1. Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego;

 2. Prenatalne i postnatalne opóźnienia wzrostu;

 3. Opóźniony rozwój psychosomatyczny;

 4. Charakterystyczne rysy twarzy;

Bez wczesnej interwencji osoby takie mają szansę rozwinąć zaburzenia wtórne, takie jak: trudności w nauce, problemy szkolne, choroby umysłowe, nadużywanie alkoholu i narkotyków, niepożądana ciąża , problemy z prawem

Masz wątpliwości? Nie wiesz jak pomóc dziecku? Nie wiesz jak z nim pracować? Skontaktuj się z nami. Na pewno Ci pomożemy!

 

Alkoholowy Zespół Płodowy FAS