Pomoc w trudnościach szkolnych

 Jeśli podejrzewasz, że Twoje dziecko może mieć jakiekolwiek trudności w przyswajaniu wiedzy, nie czekaj z tym.

 • Niezwykle istotna jest wczesna diagnoza.
 • Im wcześniej rozpoczęte są działania, tym lepsze osiągniecie efekty.

 

 Nie utrudniaj sobie i dziecku życia, podejmij działanie!

Jak możemy pomóc?

 • Zapraszamy na konsultację w celu dokładnej diagnozy problemu.
 • Podpowiemy jakie kroki należy podjąć.
 • Wykonamy niezbędne badania diagnostyczne np.: Integracji Sensorycznej, gotowości szkolnej , EEG(do leczenia padaczki, do Biofeedbacku,), psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i audiometryczne do metod: Tomatisa, Johansena, Warnkego.

Podejmiemy działania usprawniające funkcjonowanie zaburzonych funkcji u dziecka.

Zależnie od problemu możemy zaproponować METODY TERAPII typu:

 • Metoda Tomatisa;

 • Integracja Sensoryczna;

 • EEG-Biofeedback, RSA-Biofeedback, GSR-Biofeedback;

 • Metoda Warnkego;

 • Metoda Johansena;

 • Ortograffiti, Ortograffiti z Bratkiem.