SI a Metoda Tomatisa

Trudności w rejestracji i przetwarzaniu bodźców słuchowych możemy zaobserwować u dzieci z tzw. nadwrażliwością słuchową. Głównymi objawami tego syndromu jest brak tolerancji na odbiór głośnych dźwięków. Pacjenci często zatykają uszy chroniąc się przed nieprzyjemnymi bodźcami bądź paradoksalnie mogą powodować jeszcze głośniejsze, ale np. o innej tonacji dźwięki, które są w stanie zaakceptować, by odciąć w ten sposób napływ dźwięków trudnych do zaakceptowania.


Zaburzenia w przetwarzaniu bodźców słuchowych mogą powodować trudności w koncentracji uwagi i znaczną rozpraszalność uwagi (zaburzenia uwagi słuchowej).


Głównym elementem terapii dziecka z nadwrażliwością słuchową powinien być trening słuchowy, poprzedzony diagnozą (test uwagi i lateralizacji słuchowej). Jednakże terapia metodą Integracji Sensorycznej może także wpłynąć na poprawę funkcjonowania dziecka w zakresie odbioru wrażeń słuchowych.

Normalizacja wrażeń przedsionkowych pozytywnie wpływa na odbiór i przetwarzanie wrażeń słuchowych. Wpływ ten jest uwarunkowany budową ucha wewnętrznego: system przedsionkowy (mechanizmy równoważne, postawa, napięcie mięśniowe) i system słuchowy wychodzą z tego samego VIII nerwu czaszkowego.