Zaburzenia Sensorycznej Integracji

Najczęściej zaburzenia układów zmysłowych wiążą się ze złą modulacją wrażeń, zwłaszcza dotykowych, proprioceptywnych i przedsionkowych. Dzieci mogą reagować na bodźce w sposób nadwrażliwy lub niedowrażliwy. Skutkiem takich dysfunkcji może być m.in. unikanie pewnych sytuacji i brak doświadczeń niezbędnych w procesie uczenia.

Objawy zauważane przez rodziców i opiekunów:

  • Hiperaktywność
  • Hipoaktywność
  • Problemy z koncentracją uwagi
  • Nadpobudliwość emocjonalna
  • Obniżony poziom koordynacji wzrokowo – ruchowej
  • Niezdarność ruchowa
  • Zaburzenia poczucia kierunku
  • Problemy w obcowaniu z innymi dziećmi
  • Problemy w samoobsłudze i wykonywaniu codziennych czynności
  • Niska samoocena